سینک رزین اپوکسی

سینک رزین اپوکسی آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها جهت واحد شستشو و در زیر شیر آب آزمایشگاهی تعبیه میشوند و در مقابل خوردگی اسیدها، بازها و حلال‌های دیگر مقاوم هستند. انواع سینک های رزین اپوکسی مقاوم در برابر اسید می باشد .

توضیحات

سینک رزین اپوکسی آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها جهت واحد شستشو و در زیر شیر آب آزمایشگاهی تعبیه میشوند و در مقابل خوردگی اسیدها، بازها و حلال‌های دیگر مقاوم هستند. انواع سینک ها مقاوم در برابر اسید می باشد .

سینک رزین اپوکسی آزمایشگاهی مقاوم در برابر اسید

از ویژگی های سینک های رزین میتوان به رنگ بندی اعم از کرم ، اخرایی ، مشکی . سفید و تنوع سایز آن اشاره کرد .

  • فرق سینک و کاپ سینک در اندازه های آن می باشد.

سینک رزین تولیدی ما دارای خروجی تعبیه شده بر روی خود سینک برای اتصال آسان به خروجی فاضلاب و عمق مناسب و استاندارد می باشد .