چشم شوی دو چشمی رومیزی پورتابل

چشم شوی دو چشمی رومیزی پورتابل قابل استفاده در واحد شستشو در آزمایشگاه می باشد .

توضیحات

چشم شوی دو چشمی رومیزی پورتابل قابل استفاده در واحد شستشو در آزمایشگاه می باشد .

چشم شوی دو چشمی رومیزی پورتابل ساخته شده از فلز برنج فشرده شده می باشد .
با پوشش رنگ الکترواستاتیک قرمز جهت دوری از خطر در آزمایشگاه می باشد .
این چشم شوی اضطراری قابل نصب بر روی میز  و متحرک می باشد .